Timetable/Academic calendar

Orar anatomie topografica

Historical reexamination

Historical Reexamenation will be performed in oral mode in Google meet on the date 19.06.2020 during 09:00-14:00 (https://meet.google.com/ntr-fhfw-bpk).

Also on the date 26.06.2020 during 09:00-14:00 (https://meet.google.com/uag-kgas-hee).

 

Reexamenare istorică va fi petrecută în mod oral în Google Meet pe 19.06.2020 la 09:00-14:00 (https://meet.google.com/ntr-fhfw-bpk).

Dar pe 26.06.2020 la 09:00-14:00 (https://meet.google.com/uag-kgas-hee ).

 

Пересдача исторического экзамена будет проводиться в устной форме на платформе Google Meet 19.06.2020 на протяжении 09:00-14:00. (https://meet.google.com/ntr-fhfw-bpk).

А также 26.06.2020 на протяжении 09:00–14:00. (https://meet.google.com/uag-kgas-hee).

 

Comission/Comisia/Комисия

Boris Topor

Boris.topor@usmf.md

Viorel Nacu

Viorel.nacu@usmf.md

Serghei Suman

Serghei.suman@usmf.md

Gheorghe Guzun

Gheorghe.guzun@usmf.md

Radu Turchin

Radu.turchin@usmf.md

Medicina nr. 2

PLAN CURS 2019-2020

 

PLANUL

cursurilor la disciplina Anatomie clinică pentru studenţii anului 2

facultatea medicină I și II semestrul toamnă, anul de studii 2019 – 2020

 

 1. Chirurgia operatorie şi anatomia topografică ca disciplină didactică, scopurile şi rolul ei în procesul de studii. Conţinutul şi metodele de studiere. Contribuţia savanţilor în dezvoltarea disciplinei. Rolul principal a lui N.I. Pirogov ca fondator al chirurgiei operatorii şi anatomiei topografice. Anatomia chirurgicală a formaţiunilor fascio-celulare pe extremităţi. Legile lui Pirogov despre raportul trunchiurilor vasculonervoase şi tecile fasciale. Importanţa pratică. Actul chirurgical – noţiune, etape, cerinţe. Instrumentarul chirurgical general (clasificarea, destinaţia, tehnica utilizării). Procedee chirurgicale de bază, particularităţile utilizării în practica chirurgului pediatru. Principiile şi metodele de disociere şi suturare ale ţesuturilor. Hemostaza.

                                                                                                                                                                                           Dr., prof., B. Topor Ro/Ru/En

 1. Anatomia clinică a membrului superior, regiunile: umărului, brațului, cotului, antebrațului. Anatomia chirurgicală a formaţiunilor fascio-celulare, canale, linii de proiecție a vaselor și nervilor. Anatomia clinică a mîinii, intervenții chirurgicale în panariții și flegmoane. Circuitul sangvin colateral, segmente critice. Leziunile nn. radial, median, ulnar – manifestări. Malformații congenitale ale membrului superior. Valoare aplicativă. Canalele osteofibroase, formaţiunile vasculonervoase, fascii și spaţiile celulare, importanța practică în răspândirea colecțiilor purulente.

                                                                                                                                                                                 Dr., prof., V. Nacu Ro/Ru/En

 1. Anatomia clinică a membrului inferior. Anatomia chirurgicală a formaţiunilor fascio-celulare, canale, linii de proiecție a vaselor și nervilor. Circuitul sangvin colateral, segmente critice. Leziunile de nn. sciatic, peronier comun, tibial – manifestări. Lojele fascio-celulare, canalele osteofibroase, formaţiunile vasculonervoase, fascii și spaţiile celulare – căile de răspândire ale puroiului şi hematoamelor pe regiuni. Malformații congenitale ale membrului inferior.

                                                                                                                                                                               Dr., prof., V. Nacu Ro/Ru/En

 1. Intervenții chirurgicale pe vase și nervi. Căile de circulaţie sanguină colaterală în ligaturarea vaselor magistrale. Segmentele critice. Ligaturarea vaselor magistrale, sutura vasculară, plastia vaselor. Noțiuni de chirurgie endovasculară. Căile de acces şi descoperirea nervilor, neuroliza, neurotomia, suturarea, plastia şi permutarea nervilor. Operaţii pe vene: venepuncția, venesecția, flebectomia. Particularităţi la copii. Anestezii trunculare pe nervi membrele superior și inferior. Sindromul de tunel. Sutura tendonului (tenorafia). Noțiuni de intervenții microchirurgicale. Particularităţi la copii.

                                                                                                                                                                               Dr., prof., V. Nacu Ro/Ru/En

 1. Toaleta chirurgicală a plăgilor membrelor (prelucrarea ţesuturilor moi, tendoanelor, oaselor, vaselor şi nervilor). Intervenții chirurgicale pe oase (osteosinteză, osteotomie, osteoclazie, rezecția osoasă, osteoplastie, sechestrectomie) și articulații (puncţia articulară, artrotomia, rezecţia, artroplastia, artrodeza, artroriza, artroliza). Particularităţi la copii. Căile de acces pe oase şi articulaţii. Amputaţii şi dezarticulaţii – principii generale, etape şi momente, tipuri, procedee. Principii de protezare. Particularităţi de vârstă.

                                                                                                                                                                              Dr., prof., V. Nacu Ro/Ru/En

 1. Anatomia chirurgicală a porţiunii cerebrale a capului. Anatomia chirurgicală a regiunilor topografice în planuri succesive: frontoparietooccipitală, temporală, mastoidiană și a bazei craniului Particularităţi de vascularizare a ţesuturilor epicraniene, spațiile celulare și răspîndirea puroiului. Tunicile creerului. Sinusurile venoase. Sistemul ventricular al creerului și lichidul cefalorahidian. Sistemul venos al regiunii cerebrale a capului Principii operatorii în toaleta chirurgicală a plăgilor craniocerebrale, hemostaza. Plăgi scalpante. Puncția ventricolelor cerebrale. Antrotomia. Trepanaţia (osteoplastică şi decompresivă) şi cranioplastia. Hematomul intracranian. Malformații congenitale și principii generale de tratament.

                                                                                                                                                                                                         Dr., prof., B. Topor En

                                                                                                                                                                                                 Dr., conf. R. Turchin Ro/Ru

 1. Anatomia chirurgicală a porţiunii faciale a capului. Regiuni topografice în planuri succesive. Vascularizarea regiunii faciale a capului, particularități anatomo-clinice. Sistemul venos și comunicările lui cu cel intracranian. Formaţiunile vasculonervoase. Fascii şi spaţii de ţesut celuloadipos din regiunea facială. Topografia nervilor: facial şi trigemen. Anatomia chirurgicală a glandei parotide. Căile de răspândire a puroiului. Particularităţi de vârstă. Blocajul ramurilor nervului trigemen. Căi de acces şi incizii în parotidită purulentă. Deschiderea și drenarea purulențelor din regiunea faială a capului. Principii operatorii și particularităţi tehnice în toaleta chirurgicală a plăgilor maxilofaciale, hemostaza. Puncția sinusului maxilar. Principii generale de tratament în malformațiile congenitale.

                                                                                                                                                                                                       Dr., prof., B. Topor En

                                                                                                                                                                                              Dr., conf. R. Turchin Ro/Ru

 1. Anatomia chirurgicală a gâtului. Regiuni topografice. Elementele superficiale. Fasciile şi spaţiile celulare, valoarea lor aplicativă, căile de răspândire a puroiului.Topografia triunghiului medial și lateral al gâtului. Regiunea sternocleidomastoidiană. Spațiile profunde ale regiunii cervicale (spaţiile antescalen şi interscalen, triunghiul scalenovertebral). Topografia glandelor: tiroidă, paratiroidă, laringele, traheea, faringele, esofagul. Anatomia chirurgicală a ductului toracic, n. frenic, n. accesor, n. laringeu recurent, trunchiului simpatic. Malformații congenitale. Particularităţi la copii.

                                                                                                                                                                           Dr., conf. Gh. Guzun Ro/Ru/En

 1. Intervenții chirurgicale pe gât. Abordarea organelor gâtului, vaselor  magistrale şi nervilor. Denudarea și ligaturarea pe traiect a arterelor magistrale pe gât. Circuitul sangvin colateral, segmente critice. Argumentarea topografică a inciziilor în flegmoanele superficial și profund a gâtului. Blocajele locoregionale. Operaţii pe organele gâtului (strumectomia, esofagorafia și stomia, sutura esofagului și traheei). Noțiuni de intervenții chirurgicale pe căile respiratorii superioare (cricoconicotomia, traheostomia, microtraheocenteza). Puncția și cateterizarea vv. jugulare externă și internă, subclaviculară. Descoperirea şi drenajul ductului toracic pe gât. Operații în malformații congenitale. Particularități la copii.

                                                                                                                                                                          Dr., conf. Gh. Guzun Ro/Ru/En

 1. Anatomia clinică а toracelui. Stratigrafia. Vasele şi nervii. Anatomia chirurgicală а glandei mamare. Topografia pleurei, plămînilor, diafragmului, organelor mediastinului: anterior şi posterior. Zonele reflexogene. Malformațiuni congenitale ale organelor mediastinale, aortei și ale peretelui toracic. Căile de acces operatorii pe organele cavităţii toracice. Principii operatorii în intervenţii chirurgicale de urgenţă pe peretele toracic – plăgi penetrante și nepenetrante (pneumotorace, toracotomia, rezecția coastei și sutura cordului în plăgi). Puncța pleurală în pneumo- și hidrotorace, puncția pericardului. Intubarea traheei. Incizii în mastită si flegmon toracic al nou-născutului. Malformaţii congenitale, principii operatorii. Particularităţ la copii.

                                                                                                                                                                                                      Dr., prof., B. Topor En

                                                                                                                                                                                                Dr., conf. S. Suman Ro/Ru

 1. Anatomia topografică a peretelui abdominal anterolateral. Anatomia chirurgicală a herniilor abdominale externe. Metode și procedee de plastie în hernii, particularităţi la copii. Anomalii congenitale ale peretelui abdominale (gastroschisis, hernii ombilicale). Ductul vitelin, canalul și inelul umbilical, straturile umbilicului (fistulele umbilicale congenitale). Anatomia chirurgicală a formaţiunilor fascio-celulare. Clasificarea herniilor, principii operatorii în herniotomie. Etapele de baza și procedee operatorii în herniile liniei albe, umbilicale, inghinale, femurale. Particularități operatorii în herniile congenitale, strangulate și prin alunecare. Particularităţi operatorii la copii.

                                                                                                                                                                                                      Dr., prof., B. Topor En

                                                                                                                                                                                               Dr., conf. S. Suman Ro/Ru

 1. Anatomia topografică a organelor cavităţii peritoneale (etajul supramezocolic). Topografia burselor (omentală, hepatică și pregastrică). Principiile generale în laparatomie. Argumentarea inciziilor rationale și cailor de acces operatorii pe organele cavității peritoneale. Laparocenteza. Noțiuni despre operații pe organele cavității peritoneale. Intervenţii chirurgicale pe stomac (vagotomia, operații în ulcerul perforant, rezecția gastrică – Bilrot I și II, gastrostomia, pilorotomia, gastroenteroanastomozele), organe parenchimatoase (sutura organelor parenchimatoase, rezecția hepatică, splenectomia), vezica biliară (colecistectomia). Malformații congenitale: pilorostenoza, atreziile căilor biliare.

                                                                                                                                                                                                     Dr., prof., B. Topor En

                                                                                                                                                                                               Dr., conf. S. Suman Ro/Ru

 1. Anatomia chirurgicală a organelor inframezocolice. Topografia intestinului subtire și gros, cecului și apendicelui. Canalele laterale, sinusurile mezenterice și recesele peritoneale. Plici, ligamente, burse, locurile de predilecţie în acumularea lichidelor patologice în cavitatea peritoneală. Revizia cavităţii peritoniale și a intestinului subțire. Sutura intestinală. Tehnica aplicarii suturii intestinale (sutura cu fir separat și continuu, sutura marginală Albert și Șmieden, sutura sero-seroasă Lambert). Operaţii pe intestinul subţire (enterotomia, enterorafia, suturarea plăgilor intestinale, rezecția, enteroanastamozele latero-laterale, termino-terminale, termino-laterale) şi intestinul gros (colostoma și anusul artificial dupa Maidle, apendiceectomia). Particularităţi la copii. Anatomia chirurgicala a viciilor înnăscute: diverticolul Meckel, megacolonul, boala Hirchprung (megacolonul congenital), pilorostenoza, atrezia intestinală.

                                                                                                                                                                                                         Dr., prof., B. Topor En

                                                                                                                                                                                                  Dr., conf. S. Suman Ro/Ru

 1. Anatomia topografică a regiunilor rahidiană, lombară şi a spaţiului retroperitoneal. Topografia în straturi, locurile slabe (triunghiurile Petit și Lesgaft-Grynfelt). Canalul vertebral și continutul lui. Particularități de vascularizare și inervare a coloanei vertebrale. Sistemul osteoligamentar al portiunii lombare a coloanei vertebrale. Anatomia chirurgicală a formaţiunilor fascio-celulare. Căile de răspîndire a purulenţelor. Argumentarea anatomo-topografică a căilor de acces și principiile opertorii pe organele spațiului retroperitoneal (extraperitoneale și transperitoneale). Noțiuni de intervenţii chirurgicale pe rinichi (nefrectomia, rezecția și sutura rinichiului, pielotomia), uretere (rezecția și sutura ureterului) și coloana vertebrală (laminectomia). Puncția lombară, rahianestezia și blocul epidural (tehnica). Particularități la copii.

                                                                                                                                                                                                        Dr., prof., B. Topor En

                                                                                                                                                                                               Dr., conf. R. Turchin Ro/Ru

 1. Anatomia topografică a organelor pelvisului şi perineului. Divizarea cavitatii bazinului mic în "etaje". Fasciile și spațiile celulare, difuzarea purulențelor. Topografia și  particularitățile de vârsta ale rectului, ureterului, vezicii urinare, prostatei și uterului cu anexele (raport cu peritoneul, sintopia, vase și nervi, circulația limfatică eferenta). Topografia perineului. Blocajele locoregionale (n. pudend, blocajul intrapelvin și a funiculului spermatic). Noțiuni de intervenţii chirurgicale și căi de acces spre organele pelvisului (prostată, vezica urinară, intestinul rect, uter, testicol și inflamațiile fosei ischiorectale). Malformații congenitale ale organelor pelvisului, manifestare, metode de tratament. Particularități la copii.

                                                                                                                                                                                                      Dr., prof., B. Topor En

                                                                                                                                                                                             Dr., conf. Gh. Guzun Ro/Ru

 1. Noținui despre transplantarea organelor. ţesuturilor şi celulelor, Transplantologia în Republica Moldova (legislație, organizarea sistemului), Imunitatea şi toleranţa tisulară, căile de combatere a incompatibilităţii. Metode de conservare a țesuturilor/ celulelor, aportul catedrei în acest domeniu. practica autohtonă.

                                                                                                                                                                                            Dr., prof., V. Nacu Ro/Ru/En

 

 

 

 

Aprobat la şedinţa catedrei din 28.08.19

Şef studii, dr.h., conferențiar                                                                                                                                                                          Radu Turchin

 

 

 

 

Medicina nr. 2

Planul lecțiilor practice 2019-2020

Medicina nr. 2

Deprinderi practice

Medicina 2

 

Anatomia topografică restanțe
Recuperările se vor prelucra la profesorul fiecărui student. Accesați adresa
universitară a profesorului si discutați detaliile.