Default Header Image

Colaborare interațională

COLABORARE INTERNAŢIONALĂ ŞI PARTICIPARE ÎN PROIECT

Mobilitatea personalului academic universitar

Nr. d/o

Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific,
Anul naşterii

Ţara, denumirea instituţiei vizitate

Scopul mobilităţii (stagii, activitate didactică, cercetare etc.)

 

Durata deplasării

Rezultate obţinute, impactul vizitei

 

Suman Serghei

Craiova, România

Stagiu la disciplina Anatomie topografică și Chirurgie operatorie

1 lună

2010

Perfecționare în Anatomie topografică. Schimb de experiență, familiarizarea cu metode noi de predare și evaluare a cunoștințelor

  Vișnevschii Sergiu Sibiu, Universitatea „Lucian Blaga din Sibiu”, România Stagiu la disciplina Anatomie topografică și Chirurgie operatorie

1 lună,

2017

Perfecționare în Anatomie topografică. Schimb de experiență, familiarizarea cu metode noi de predare și evaluare a cunoștințelor
  Vișnevschii Sergiu  Franța   1 lună, 2014 Perfecționare în Anatomie topografică. Schimb de experiență, familiarizarea cu metode noi de predare și evaluare a cunoștințelor
  Coșciug Stanislav Cluj - Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iulie Hațieganu”, Romînia Stagiu la disciplina Anatomie topografică și Chirurgie operatorie 1 lună, 2018 Perfecționare în Anatomie topografică. Schimb de experiență, familiarizarea cu metode noi de predare și evaluare a cunoștințelor
  Turchin Radu Timișoara, România Stagiu la disciplina Anatomie topografică și Chirurgie operatorie 1 lună, 2019 Perfecționare în Anatomie topografică. Schimb de experiență, familiarizarea cu metode noi de predare și evaluare a cunoștințelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaborare internaţională, vizitele specialiştilor de peste hotare

Nr. d/o

Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific,
ale specialistului străin

Ţara şi denumirea organizaţiei în care activează

Scopul vizitei. Descrierea succintă a activităţilor (realizarea proiectelor  comune,  stagiu, participări la manifestări ştiinţifice, activităţi didactice – cursuri, nr. de ore predate etc.)

Perioada vizitei

1

Mathias Karl,

Dr. conferenţiar

Germania, Universitatea Enlargen, facultatea stomatologie

Realizarea proiectului comun de cercetare ştiinţifică

Febrularie 2012,

4 zile,

Iunie 2012, 2 zile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfăşurare de cercetări prin co-tutelă

Nr. d/o

Numele, prenumele
ale doctorandului

Numele, prenumele, titlul conducătorului ştiinţific

Universitatea

parteneră

Numele, prenumele, titlul conducătorului ştiinţific partener

Tema tezei

Perioada acordului de parteneriat stabilit

1

Palarie Victor

Topală V.

Nacu V.

Munich, Germania

Bilal

VERTICAL OSTEOCONDUCTIVE CHARACTERISTICS OF TITANIUM IMPLANTS WITH CALCIUM-PHOSPHATE – COATED SURFACES

 

2011-2014

2

Sergiu Vișnevschi

Nacu Viorel, dr.h. în med. prof. univ

USMF „Nicolae Testemițanu”

-

Metode de stimulare a angiogenezei în ischemia cronică a membrului inferior

3

3

Samson Stela

Nacu Viorel, dr.h. în med. prof. univ

USMF „Nicolae Testemițanu”

Burlacu Valeriu

dr.h. în med. prof. univ

țesuturile dentare moi – ca sursă de celule stem pentru medicina regenerativă

4

4

Slivca Oleg

Nacu Viorel, dr.h. în med. prof. univ

USMF „Nicolae Testemițanu”

-

Celulele stem multipotente în regenerarea leziunilor cronice ale ficatulu

4

5

Macagonova Olga

Nacu Viorel, dr.h. în med. prof. univ

USMF „Nicolae Testemițanu”

 

Evaluarea tratamentului pemfigusului

vulgar pe model experimental

 

4