Default Header Image

Publicații

Publicațiile Catedrei de anatomie topografică şi chirurgie operatorie

2018

  1. SUMAN S., SUMAN A. Peretele Anterolateral al abdomenului. Hernii în termeni, noțiuni, eponime, classificări și teste. Chișinău.: CEP Medicina, 2017, 260 p. ISBN 978-9975-56-451-1
  2. SUMAN S., TOPOR B., SUMAN A. Priority in clasification of cervical fasciae. The Moldovan medical journal. 2018, N 4, 45-48. ISSN 2537-6373
  3. GUZUN GH., TURCHIN R., SUMAN S., Clinical antomy of choledoc-pancreatic-duodenal junction (bibliografic revue). Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Індивідуальна анатомічна мінливість органів та структур організму в онтогенезі», присвячена 60-річчю від дня народженняпрофесора Ю.Т. Ахтемійчука. Чернiвцi, 13-15 вересня, 2018 р., p. 75-79.
  4. TURCHIN R., GUZUN GH., SUMAN S. Clinical Anatomy in hirudotherapy. У: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Індивідуальна анатомічна мінливість органів та структур організму в онтогенезі», присвячена 60-річчю від дня народженняпрофесора Ю.Т. Ахтемійчука.  Чернiвцi, 13-15 вересня, 2018 р., p. 71-75.
  5. COȘCIUG S., NACU V., COBZAC V., MOSTOVEI A., CHELBAN R. The results of dimeneralization of bone grafts. 27th Congress of European Association of Tissue Banks, Lille, France, 2018, 17-19 October. P 09
  6. COȘCIUG S., The results of dimeneralization of bone grafts. Zilele Universităţii de Stat de Medicină  şi Farmacie Nicolae Testemiţanu. Chișinău, Republic of Moldova, 15–19 octombrie 2018.
  7. SUMAN S., SUMAN A. Peretele Anterolateral al abdomenului. Hernii în termeni, noțiuni, eponime, classificări și teste. Chișinău.: CEP Medicina, 2017, 260 p. ISBN 978-9975-56-451-1
  8. SUMAN S., TOPOR B., NACU V., TURCHIN R., GUZUN GH. Anatomie Clinică și chirurgie operatorie a capului și gîtului. Chișinău.: CEP Medicina, 2018, 415 p. ISBN 978-9975-82-097-4

Medalii de AUR

  1.  

COBZAC, V.; NACU, V.; CROITOR, G.; COSCIUG, S.; JIAN, M. Grefă pentru restabilirea defectului osteocondral. Expoziția internațională Inventica 2018, Romania, Iași, 27-29 Iunie 2018, Diplomă și Medalie de Aur.

COBZAC, V.; NACU, V.; CROITOR, G.; COSCIUG, S.; JIAN, M. Grefă pentru restabilirea defectului osteocondral. Expoziția internațională Proinvent 2018, Romania, Cluj-Napoca, 21-23 Martie 2018, Certificat de recunoștință și Medalie de Aur de la Science, Education and Technology Platform.

Medalii de ARGINT

  1.  

COBZAC, V.; NACU, V.; CROITOR, G.; COSCIUG, S.; JIAN, M. Grefă pentru restabilirea defectului osteocondral. Expoziția Internațională de Inovații și Cercetări Științifice a Studenților „Cadet Inova” 2018, Romania, Sibiu, 19-21 Aprilie 2018, Diplomă și Medalie de Argint.