Default Header Image

Cercetare

Activitatea de colaborare

Colaborarea ştiinţifică cu alte organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării (inclusiv cu instituţiile de învăţămînt superior)

Organizaţia

Subdiviziunile implicare

Forma de colaborare

Laboratorul Inginerie tisulară şi Culturi celulare al USMF „N. Testemițanu” Realizarea cercetărilor științifice în cadrul efectuării studiilor la tezele de doctorat (Nacu V., Vișnevschi S)
Laboratorul Inginerie tisulară şi Culturi celulare al USMF „N. Testemițanu” Realizarea cercetărilor științifice în cadrul efectuării studiilor la tezele de doctorat (Nacu V., Samson Stela)
Laboratorul Inginerie tisulară şi Culturi celulare al USMF „N. Testemițanu” Realizarea cercetărilor științifice în cadrul efectuării studiilor la tezele de doctorat (Nacu V., Slivca Oleg)
Laboratorul Inginerie tisulară şi Culturi celulare al USMF „N. Testemițanu” Realizarea cercetărilor științifice în cadrul efectuării studiilor la tezele de doctorat (Nacu V., Macagonova Olga)

 

Conducător la tezele doctorat

Numele şi prenumele conducătorului

Titlul tezei de doctorat

Numele, prenumele doctorandului

Nacu V. (conducător) Metode de stimulare a angiogenezei în ischemia cronică a membrului inferior Vișnevschi S
Nacu V. (conducător) țesuturile dentare moi – ca sursă de celule stem pentru medicina regenerativă Samson Stela
Nacu V. (conducător) Celulele stem multipotente în regenerarea leziunilor cronice ale ficatulu Slivca Oleg
Nacu V. (conducător)

Evaluarea tratamentului pemfigusului

vulgar pe model experimental

Macagonova Olga

Colaborarea cu instituţiile de învăţămînt superior în aspect didactic

Instituţia de învăţămînt superior

Ciclul I- licenţă

Ciclul II – masterat

Denumirea cursului

Numele şi prenumele profesorului

UTM

Masterat

Ingineria moleculară

V. Nacu

Date despre susţinerea tezelor

Nr.

d/o

Tema, specialitatea, cifrul

Autorul şi conducătorul ştiinţific

Doctor habilitat sau doctor

Consiliul  ştiinţific, data susţinerii şi instituţia

Data aprobării a Comisiei Superioare de Atestare

1

2

3

4

5

6

1

Variantele anatomo-clinice ale joncţiunii pancreato-coledociene şi ale papilei Vater în alegerea procedeelor endoscopice de diagnostic şi tratament

 

14.00.27 – Chirurgie

Suman Serghei

Conducător ştiinţific:

Gheorghe Ghidirim

Consultant ştiinţific:

Ion Podubnii

doctor în medicină

teza a fost susţinută pe 10 iunie 2009 în CSS

aprobată de CNAA pe 1 octombrie 2009

2.

Grefe tisulare în optimizarea regenerării osoase posttraumatice dereglate

 

14.00.22 – Ortopedie şi traumatologie

Nacu Viorel

Consultanţi ştiinţifici:

Boris Topor

Vitalie Beţişor

Filip Gornea

doctor habilitat în medicină

teza a fost susţinută pe 9 iunie 2010 în CSS

aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

3.

Argumentarea morfologică şi biomecanică a utilizării materialului chirurgical de suturare arahnopiafilum

 

14.00.02 – Anatomia omului

Turkin Radu

Conducător ştiinţific:

Ilia Catereniuc

Consultant ştiinţific:

Boris Topor

doctor în medicină

teza a fost susţinută pe 16 iunie 2010 în CSS

aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

4.

Particularităţi anatomo-chirurgicale ale elementelor pediculului hepatic

 

14.00.02 – Anatomia omului

Guzun Gheorghe

Conducător ştiinţific:

Ilia Catereniuc

Consultant ştiinţific:

Boris Topor

doctor în medicină

teza a fost susţinută pe 16 iunie 2010 în CSS

aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Brevet de invenţie:

 1. Chiroşca L., Kirochka A., Topor B., Turchin R – „Metodă de preparare a materialului de suturare”, 3677 G2, MD, A61L 17/08.
 2. Chiroşca L., Topor B., Ţurcan – „Metodă de preparare a materia-lului de sutură”, MD3675.
 3. Croitoru G., Nacu V., Croitoru R., Croitoru P., Bajur N. – „Metodă de endoprotezare a articulaţiei coxo-femurale”, MD3338.
 4. Croitoru G., Nacu V., Croitoru R., Croitoru P., Bajur N., Ilin A., Colbereg M „Fixator pentru tratamentul luxaţiilor acromiale ale claviculei”, MD3553.
 5. Nacu V., Nacu L., Friptu V., Topor B. „Dispozitiv pentru administrarea parauretrală a substanţelor gelatinoase”, MD3556
 6. Nacu V., Ciobanu P., Topor B., Gornea F. „Metodă de tratament al pseudoartrozei”, MD 37 S 2008-0039.
 7. Ababii I., Nacu V., Ciobanu P., Trifan V., Nacu V. „Mediu nutritiv şi metoda de cultivare a celulelor animale”, MD 191 S 2010-0016
 8. Ababii I., Nacu V., Ciobanu P., Trifan V., Nacu V. „Procedeu de cultivare de origina animala” S-2010.0013.
 9. Ababii I., Nacu V., Friptu V., Revencu T., Nacu L. „Metoda de tratament a infertilităţii peritonial-tubare”, MD 258 S 2010-0112
 10. Nacu V.; Samson S.; Burlacu V.; Zota E.; „Despozitiv pentru fragmentare dinţilor extras”, s2012-0053, BOPI, 2012-11
 11. Suman Serghei, Suman Ala. Procedeu de confecţionare a preparatelor anatomice corozive. M.D. 2922 G2 2005.11.30. BOPI nr. 11/2005.
 12.  Suman Serghei, Suman Ala. Procedeu de confecţionare a preparatelor anatomice corozive ale organocomplexelor. M.D. 2997 G2 2006.02.28. BOPI nr. 02/2006
 13.  Suman Serghei, Suman Ala. Dispozitiv de obţinere a preparatelor anatomice corozive. M.D. 3195 G2 2006.11.30. BOPI nr. 11/2006
 14.  Suman Serghei, Suman Ala, Topor Boris, Mocealov Oleg. Procedeu de confecţionare a preparatelor anatomice corozive. M.D. 3175 G2 2006.10.31. BOPI nr. 10/2006.
 15.  Suman Serghei, Suman Ala. Dispozitiv de obţinere a preparatelor anatomice corozive. M.D. 3261 G2 2007.02.28. BOPI nr. 2/2007.

Certificat de înregistrare

 1. Suman Serghei – „Trapezul cefalopancreatic şi triunghiul coledoco-wirsungian”, OŞ nr. 3726/1777, 2007.
 2. Suman Serghei – „Schemă topografică a localizărilor leziunilor duodenului în traumatismele lui”, OŞ nr. 3520/2165, 2012.
 3. Suman Serghei – „Clasificarea complexă a herniilor”, OȘ nr. 3533/2318, 2012.

Activitatea de inovaţie

 1. Guzun Gheorghe – „Modificarea metodei de corozie policromă a ficatului”, 4817.
 2. Guzun Gheorghe – „Metoda de injectare a triadei hepatice cu materiale plastice autosolidificabile”, 4816.
 3. Suman Serghei – „Metodă de confecționare a modelelor gipsate în studierea organelor cavitare”, 4980.
 4. Suman Serghei – „Metodă de confecționare a modelelor gipsate în studierea formelor bursei omentale în bursoomentostomie modelată”, 5218.
 5. Suman Serghei – „Sistem pentru stabilirea barorezistenței a organelor tubulare”, 5146.
 6. Suman Serghei – „Schema topografică a localizării leziunilor pe duoden în traumatisme”, 5141.
 7. Suman Serghei – „Dispozitiv pentru decuparea și standardizarea probelor sub formă de bandelete ale materialelor biologice”, 5362.
 8. Suman Serghei – „Dispozitiv de experimentare a capacităților deformativ-rezistenționale ale materialelor biologice”, 5358.
 9. Suman Serghei – „Metodă de stabilire a barorezistenței pereților coledocului la om”, 5355.
 10. Suman Serghei – „Metodă de experimentare a capacităților defromativ-rezistenționale ale materialelor biologice”, 5359.
 11. Suman Serghei – „Dispozitiv de determinare a barorezistenței pereților coledocului la om”, 5349.
 12. Suman Serghei – „Metodă pentru stabilirea barorezistenței a organelor tubulare”, 5357.