Topographic anatomy and operative surgery

 
 

Publications

 

Monographies (national / international)

 1. Nacu V. Optimizarea regenerării osoase posttraumatice dereglate. Chişinău: “Tipografia –Sirius”, 2010. 188 p.
 2. ABABII, I; CIOBANU, P; GHIDIRIM, Gh; NACU, V; ŞROIT, I. Optimizarea regenerării reparatorii a ţesuturilor şi imunogenezei locale în contextul funcţionării nanosistemelor naturale. CEP Medicina. Chisinau. 2011 335 p. ISBN 978-9975-913-59-1.

Livres / Dictionnaires / personnel de travaux (national / international)

 1. Ababii I., Nacu V., Friptu V., Ciobanu P., Nacu L., Revencu T. Ghid practic de prelevare a sângelui ombilico-placentar. Chisinau 2008, 36p.
 2. Bacalov I., Nacu V., Ciobanu P. Obiectivele şi standartele în predarea protecţiei civile. Îndrumar instructiv – metodic. Chisinau 2008, CEP USM, 216 p.
 3. R. Turchin, B. Topor, S. Şandru, R. Baltaga, A. Badan, V. Podoleanu, V. Gheorghiţa, V. Nacu, Gh. Guzun, S. Suman. Anatomie clinică pentru medici-rezidenţi. Specialitatea anestezie şi terapie intensivă. Recomandare metodică. Chișinău, 2009, 54 p.
 4. Radu Turchin, Gheorghe Guzun. Aspecte clinice ale anatomiei topografice în specialitatea ATI, îndrumar metodic, 93 p., Chișinău 2012.
 5. Gheorghe Guzun, Radu Turchin. Anatomia topografică a pedicului hepatic. Recomandații metodice, 33 p., Chișinău 2012.
 6. S. Suman. Unele tehnici de anestezie locală. Recomandare metodică. Chișinău, 2013, 26 p.

 

Articles dans des revues à facteur d’impact

Articles dans des revues à facteur d’impact (FI) supérieur 3:

 1. Chitu V, Nacu V, Charles JF, Henne WM, McMahon HT, Nandi S, Ketchum H, Harris R, Nakamura MC, Stanley ER. PSTPIP2 deficiency in mice causes osteopenia and increased differentiation of multipotent myeloid precursors into osteoclasts. Blood. 2012 Oct 11;120(15):3126-35. doi: 10.1182/blood-2012-04-425595. Epub 2012 Aug 24. (IF: 10.558).
 2. Draenert FG, Kämmerer PW, Palarie V, Wagner W. Vertical bone augmentation with simultaneous dental implantation using crestal biomaterial rings: a rabbit animal study. Clin Implant Dent Relat Res. 2012 May;14 Suppl 1:e169-74. doi: 10.1111/j.1708-8208.2011.00401.x. Epub 2011 Dec 6. (IF: 3.532).

articole din reviste cu factor de impact 1,0-2,9:

 1. Kämmerer, PW., Palarie, V., Schiegnitz, E., Nacu, V., Draenert, FG., Al-Nawas, B. Influence of a collagen membrane and recombinant platelet-derived growth factor on vertical bone augmentation in implant-fixed deproteinized bovine bone – animal pilot study. Clin Oral Implants Res. 2012 Jul 4. doi:10.1111/j.1600-0501.2012.02534.x. [Epub ahead of print] (IF: 2.514).
 2. Palarie, V., Bicer, C., Lehmann, KM., Zahalka, M., Draenert, FG., Kämmerer, PW. Early outcome of an implant system with a resorbable adhesive calcium-phosphate coating–a prospective clinical study in partially dentate patients. Clin Oral Investig. 2012 Aug; 16(4):1039-48. Epub 2011 Aug 6. (IF: 2.364).
 3. Jung, RE., Kapos, T., Nicol, A., Nisand, D., Palarie, V., Payer, M., Rocchietta, I., Schwarz, F. EAO summer camp: a facilitated sharing experience. Clin Oral Implants Res. 2012 Feb;23(2):257-60. doi: 10.1111/j.1600-0501.2011.02221.x. Epub 2011 Jun 2. (IF: 2.514).
 4. Draenert, GF., Huetzen, DO., Kämmerer, PW., Palarie, V., Nacu. V., Wagner, W. Dexrazoxane shows cytoprotective effects in zoledronic acid-treated human cells in vitro and in the rabbit tibia model in vivo. J Craniomaxillofac Surg. 2012 Mar 17. [Epub ahead of print] (IF: 1.643).
 5. Kämmerer, PW., Palarie, V., Daubländer, M., Bicer, C., Shabazfar, N. Brüllmann, D., Al-Nawas, B. Comparison of 4% articaine with epinephrine (1:100,000) and without epinephrine in inferior alveolar block for tooth extraction: double-blind randomized clinical trial of anesthetic efficacy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2012 Apr;113(4):495-9. doi: 10.1016/j.tripleo.2011.04.037. Epub 2011 Aug 6. (IF: 1.457).

 

Articles dans des revues à facteur d’impact 0,1-0,9:

 1. Bondarenko, E; Shetova, I;  Shamalov, N;  Mocan, E; Barbacar, N; Kurochkin, G; Protopop, S; Lysyi, L; Slominsky, P; Limborska, S; Skvortsova, V. Analysis of Acute Ischemic Stroke DNA Markers in Russian and Moldavian Populations, Russian Journal of Genetics, 2011, Vol. 47, No. 10, p. 1240–1247. ISSN 1022-7954. (IF: 0,549)

 

Articles dans d’autres journaux publiés à l’étranger:

 1. Turchin R., Chiroşca L.I., Catereniuc I.M., Topor B.M. Morfologia şi proprietăţile biomecanice a arahnopiafilumului. În: Revista română de Anatomie funcţională şi clinică, macro- şi microscopică şi de Antropologie. Iaşi, România, 2008, vol. VII, nr.3, p. 406 – 413.
 2. Георгий Гузун, Иван Жалбэ. Анатомо-хирургические оссобености элементов ворот печени. В: Kлiнiчна анатомия та оперативна хiрургiя. Чернiвцi, Украина, 2009, т.8, № 4, с. 46-48.
 3. Гузун Г.Ф., Туркин Р. и др.  Анатомо-хирургические особенности элементов печеночной ножки в макроскопическом аспекте. Актуальные вопросы оперативной хирургии и клинической анатомии. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии. Гродно. ГрГМУ. 2011, стр. 57-62.
 4. Туркин Р. и др. Биологический рассасывающийся хирургический шовный материал–арахнопиафилум. Актуальные вопросы оперативной хирургии и клинической анатомии. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии. Гродно. ГрГМУ. 2011, 216-223.
 5. Vişnevschi Sergiu, Nacu Viorel. Aprecierea colateralelor la modelul experimental,înainte şi după ligaturarea arterei femurale,cu utilizarea metiletcrilatului. Al X-lea simpozion cu parzicipare internaţională de morfologie microscopică. Volumul de rezumate. Craiova. 2011.
 6. Suman S. Trapezul cefalopancreatic şi triunghiul coledoco-wirsungian. Jurnalul de Chirurgie (Iaşi), 2012, Vol. 8, Nr. 4, p. 403-405.
 7. Гузун Г.Ф., Туркин Р.Ф., Катеренюк И.М., Топор Б.М. Взаимоотношения сосудистой и желчной систем в предворотной области печени. Анатомо-хiрургiчнi аспекти дитячоi гастроентерологii. Матерiали 3-го наукового симпозiуму (Чернiвцi, 20 квiтня 2012 року), стр.108;
 8. Р.  Туркин,  Л. И. Кирошка, Г. Гузун, И. М. Катеренюк, Б. М. Топор. Применение шовного материала арахнопиафилума в условия эксперимента. Анатомо-хiрургiчнi аспекти дитячоi гастроентерологii. Матерiали 3-го наукового симпозiуму (Чернiвцi, 20 квiтня 2012 року), стр. 182.

 

Articles dans des revues nationales:

 1. Ababii I., Nacu V., Topor B., Ciobanu P., Gornea F., Bairac V., Doni N.. Celule stem în procesul de regenerare a ţesuturilor scheletice. Buletinul AŞM.
 2. Nacu V. Recuperarea defectului de dimensiune critică al osului parietal la iepure prin grefe compozite.Curierul medical.
 3. S. Suman. Argumentarea anatomoembriologică a exciziilor parţiale de pancreas. Curierul medical, Chişinău, 2008, nr. 2(302), p. 101-106.
 4. Nacu V. Metodele biologice de stimulare a procesului reparator osos. In Curierul medical, 2009, nr. 3 (309), p. 37-45. (ISSN 1875-0666).
 5. Gheorghe Guzun. Variabilitatea anatomică individuală a elementelor vasculoductale extrahepatice la nivel macroscopic. În: Curierul medical, Chişinău, 2009, nr. 6(312), p. 54-59.
 6. Turchin Radu. Din istoricul materialelor de suturare. În: Curierul medical.  Chişinău, 2009, nr.6 (312), p. 63 – 67
 7. Nacu V. Morfoinducţia în consolidarea oaselor spongioase scurte Curierul medical, 2007, Chisinau,  nr. 2, p.53 – 54.
 8. Ababii I., Nacu V., Topor B., Ciobanu P., Gornea F., Bairac V., Doni N.. Celule stem în      procesul de regenerare a ţesuturilor scheletice. Buletinul AŞM .
 9. Nacu V. Recuperarea defectului de dimensiune critică al osului parietal la iepure prin grefe compozite.Curierul medical.
 10. Nacu V. Metodele biologice de stimulare a procesului reparator osos. In Curierul medical, 2009, nr. 3 (309), p. 37-45. (ISSN 1875-0666).
 11.  Nacu V. Metodele biologice de stimulare a procesului reparator osos. In Curierul medical, 2009, nr. 3 (309), p. 37-45. (ISSN 1875-0666).
 12. Mocan, E; Tagadiuc, O; Nacu, V. Aspects of collagen Isolation Procedure. Curierul Medical. nr.2, 2011, p.3-5. ISSN 1875-0666.
 13. Samson, S; Burlacu, V; Zota, E; Nacu V. Stem cells in the future of dental care. Curierul Medical. nr.3, 2011, p.35-40. ISSN 1875-0666.
 14. Cobaleţchii S., Turchin R., Topor B., Guzun G., Chiroşca L. Anestezia plexului brahial. Curierul medical. Nr. 4 (322), 2011, p. 60-63.
 15. Cuciuc V., Grumeza D., Turchin R. Experienţa mondială in serviciile medicale de urgenţă. În: Curierul medical. Chişinău, 2011, nr. 4, p. 63-65
 16. Belic, O., Şaptefraţi, L., Nacu, V., Ştefăneţ, M., Catereniuc, I., Aramă, E., Stepanova I., Traumatismul splinei. Modalităţi de prezervare intraorganică a ţesutului lienal, Buletinul Academiei, 2012 (in pub.).
 17.  S. Suman. Vascularizaţia zonei biliopancreaticoduodenale. Reviu al literaturii – Curierul Medical, Chișinău, 2012, nr. 5(329), 64 – 70.

 

Catégorie C

 1. Mocan Elena, Tagadiuc Olga, Ciobanu Pavel,Topor Boris, Nacu Viorel. Securitatea oncogenă în cultivarea celulelor stem mesenchimale; Analele Ştiinţifice, Zilele Universităţii, USMF „NicolaeTestemiţanu”,Chişinău 2008 ,vol.IV, p.174-179.
 2. Trifan Victoria, Corobciuc Alexei, Nacu Viorel. Terapia celulară a diabetului zaharat tip I (Review); Analele Ştiinţifice, Zilele Universităţii, USMF „NicolaeTestemiţanu”,Chişinău 2008, vol.IV, p.180-184.
 3. Nacu L., Nacu V., Friptu V., Topor B., Danilov T. Umbilical Cord Blood Cells For Reconstruction of the Lower Urinary Tract. Gynecological Endocrinology, volume 24 supplement number 1, Book of Abstracts: presented at the 13th world Congress of Gynecological Endocrinology Florence, February 28-March 2, 2008, p. 139.
 4. Chitu V., Nacu V., Ferguson P., Charles J., E. Richard Stanley MAYP/PSTPIP2 negatively regulates macrophage and osteoclast development and function. 2nd International  Conference on Osteoimmunology: Interactions of the Immune and  Skeletal Systems, Hilton Conference Center, June 8-13, Rhodes, Greece 2008, Book of abstracts, p.90.
 5. Nacu V. Cellular transplantation in experimental radial bone defect. Transplant, Vol 1., supliment, iunie, 2008. Congresul VI Romtransplant cu participare Internationala, 25-28 iunie 2008, p. 44.
 6. Nacu V., Topor B., Gornea F., Ciobanu P., Croitoru Gh., Darciuc M., Tagadiuc O. Experimental transcutaneus  cellular tansplantation. Scripta Scientifica Medica, Vol.40, Suppliment 1, 2008, p. 74.
 7. Nacu L., Friptu V., Topor B., Revencu T., Danilov T., Nacu V. Reconstruction of the Lower Urinary Tract by umbilical cord blood stem cells. Scripta Scientifica Medica Vol. 40, Suppliment 1, 2008, p. 73.
 8. Croitoru Gh., Nacu V., Beţişor A., Croitoru R. Cercetarea biocompatibilităţii biologice şi proprietăţilor funcţionale a implantelor din materiale moderne pe bază de aliaje din titan. In Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. 2009, vol. 4, p. 275-278. (ISSN 1857-1719)
 9. Mocan E., Nacu V. The collagen in regenerative medicine – present status and some moving trends. 2009 In Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. vol. 1, p. 195-200. (ISSN 1857-1719)
 10. Nacu V. Ingineria tisulară în obţinerea grefelor pentru substituirea defectelor osoase. 2009, In Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. vol. 4, p. 262-275. (ISSN 1857-1719).
 11. Nacu V., Revencu T., Friptu V., Mocan E., Tagadiuc O., Nacu L., Trifan V. Prepararea grefei de celule stem din sângele ombilical. In Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. 2009, vol. 5, p. 71 – 77. (ISSN 1857-1719).
 12. Nacu V., Revencu T., Friptu V., Mocan E., Tagadiuc O., Nacu L., Trifan V., Caproş C. Prepararea grefei de celule stem din sângele ombilical. In Anale Ştiinţifice, 2009 vol.V,  p.71-77
 13. Taran A. Furtuna C. Aplicatiile culturilor de keratinocite in acoperirea marilor defecte tegumentare la arsi (revista literatutii). Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ’’N.Testemiţanu’’, Chişinău,  volumul IV, probleme clinico-chirurgicale,  p. 278-283.
 14. Sergiu Vişnevschi, Anatol Vişnevschi, Stela Todiraş. Etanolul amplifică hipotensiunea arterială indusă de şocol hemoragic la şobolani. Arta Medica, Nr.3(36),Supliment p.74 (materialele congresului II internaţional al Societăţii anesteziologie şi reanimatologie din Moldova), 2009
 15. Sergiu Vişnevschi, Anatol Vişnevschi. Nivelul citokinemiei în cadrul şocului hemoragic pînă şi după resuscitarea cu Difetur. Arta Medica, Nr.3(36),Supliment p.74 (materialele congresului II internaţional al Societăţii anesteziologie şi reanimatologie din Moldova), 2009
 16. Nacu Viorel, Optimizarea proceselor de osteogeneză în patologia osteoarticulară. J.Arta Medica, 2007, Chisinau ediţie specială, pag. 61-63.
 17. Mocan Elena, Tagadiuc Olga, Ciobanu Pavel,Topor Boris, Nacu Viorel. Securitatea oncogenă în cultivarea celulelor stem mesenchimale; Analele Ştiinţifice, Zilele Universităţii, USMF „NicolaeTestemiţanu”,Chişinău 2008 ,vol.IV, p.174-179.
 18. Trifan Victoria, Corobciuc Alexei, Nacu Viorel. Terapia celulară a diabetului zaharat tip I (Review); Analele Ştiinţifice, Zilele Universităţii, USMF „NicolaeTestemiţanu”,Chişinău 2008, vol.IV, p.180-184.
 19. Croitoru Gh., Nacu V., Beţişor A., Croitoru R. Cercetarea biocompatibilităţii biologice şi proprietăţilor funcţionale a implantelor din materiale moderne pe bază de aliaje din titan. In Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. 2009, vol. 4, p. 275-278. (ISSN 1857-1719)
 20. Mocan E., Nacu V. The collagen in regenerative medicine – present status and some moving trends. 2009 In Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. vol. 1, p. 195-200. (ISSN 1857-1719)
 21. Nacu V. Ingineria tisulară în obţinerea grefelor pentru substituirea defectelor osoase. 2009, In Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. vol. 4, p. 262-275. (ISSN 1857-1719).
 22. Nacu V., Revencu T., Friptu V., Mocan E., Tagadiuc O., Nacu L., Trifan V. Prepararea grefei de celule stem din sângele ombilical. In Anale ştiinţifice ale USMF “Nicolae Testemiţanu”. 2009, vol. 5, p. 71 – 77. (ISSN 1857-1719).
 23. Nacu V., Revencu T., Friptu V., Mocan E., Tagadiuc O., Nacu L., Trifan V., Caproş C. Prepararea grefei de celule stem din sângele ombilical. In Anale Ştiinţifice, 2009 vol.V,  p.71-77
 24. Taran A. Furtuna C. Aplicatiile culturilor de keratinocite in acoperirea marilor defecte tegumentare la arsi (revista literatutii). Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie ’’N.Testemiţanu’’, Chişinău,  volumul IV, probleme clinico-chirurgicale,  p. 278-283.
 25. Vişnevschi, S; Nacu V. Modalităţi de stimulare a angiogenezei în ischemia experimentală a membrului inferior. Anale Ştiinţifice, ed. XII-a, vol.1, p. 100-104. ISSN 1857-1719.
 26. Mocan, E. Strategies for identifying genetic factors in multifactorial stroke. Anale Ştiinţifice, ed. XII-a, vol.1, pag. 295-300. ISSN 1857-1719.
 27. Mocan, E. Identification of genetic risk to ischemic stroke- the genome wide association study and meta-analysis. Anale Ştiinţifice, ed. XII-a, vol.1, p. 300-305. ISSN 1857-1719.
 28. MOCAN, E; Lîsîi, C; Boaghie, N; Revencu, T; Nacu, V. Stem cells and hepatocytes in therapy of liver diseases. Anale Ştiinţifice, ed. XII-a, vol. 4, p. 62-67. ISSN 1857-1719.
 29. Mocan, E., Boaghie, N., Slivca, O., Nacu, V., Some points in mechanism of  liver regeneration (review). Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Tetemiţanu” Ediţia a XIII-a, Vol.1, 2012, p.48-54.
 30. Munteanu, V. Introducere în modelele matematice şi simulările cinetice a proceselor biologice (revista literaturii). Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Tetemiţanu” Ediţia a XIII-a, Vol.1, Chişinău 2012, p.172-177.
 31. Vişnevschi, S., Terapia celulară – cale alternativă în tratamentul angiopatiilor periferice, Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Tetemiţanu” Ediţia a XIII-a, Vol.4, Chişinău 2012, p.75-80.
 32. Samson, S., Burlacu, V., Pălărie, V., Zota, I., Nacu, V. Dintele ca sursă de celule stem (studiu preleminar), Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Tetemiţanu” Ediţia a XIII-a. Vol.4, Chişinău 2012, p.481-484.

 

Articles en collections (national / international)

 1. Turchin Radu. Arahnopiafilum – biomaterial nou de suturare în chirurgie. USMF „Nicolae Testemiţanu”. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2008, vol. 4, p.184 – 190
 2. Gheorghe Guzun. Variante dificile în dislocarea elementelor hilului hepatic. În: Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2009, vol. 4, p.89-92.
 3. Nacu V., Druţă A. Probleme de etică în terapia celulară. Chişinău, 2010.
 4. Nacu V., Ababii I., Ciobanu P., Croitoru Gh., Darciuc M., Beţişor A., Nacu Victoria. Local Experimental Cord Blood Cell Therapy for Bone Regeneration. SMPh U”Nicolae Testemiţanu”, Laboratory of Tisseue engineering and cellulare culture, Republic of Moldova.
 5. Advanced technologies for enhanced quality of life. AT- EQUAL, IAŞI, Romania, July 2010, pag. 37.
 6. Belic O.V., Ştefăneţ M. I., Nacu V.E., Babuci A.P., Zorina Z.A. Morphology of the innervation sources of the splen in domestic rabbits. Chişinău Moldova, 2010, pag. 30.
 7. I. Ababii, V. Nacu, V. Friptu, T. Revenco, L. Nacu. METHOD for TREATING the TUBO-PERITONEAL INFERŢILITY. Международный салон «Новое Время» Chişinău Moldova, 2010 pag.110.
 8. I. Ababii, V. Nacu, P. Ciobanu, V. Nacu, V. Trifan. NUTRIENT MEDIUM for the CCULTIVATION of Cells of ANIMAL ORIGIN. Международный салон «Новое Время» Chişinău Moldova, 2010 pag.111.
 9. Mocan, E; Tagadiuc, O; REVENCU, T; Nacu, V. Collagen – isolation and perspectives of application of nature nanomaterials. International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering. Chişinău. 7-8 iulie 2011. p. 347-349.
 10. Gh. Ghidirim, Ala Suman, Elena Pleșco, S. Suman. Evoluția clinică și diagnosticul diferențial ale colecistitei acute complicate. Analele Științifice ale USMF „N. Testemițanu”, 2011, vol. 4, p. 17-25.
 11. Vişnevschi Sergiu, Nacu Viorel. Metode de stimulare a angiogenezei în ischemia experimentală a membrului inferior. Analele Științifice ale USMF „N. Testemițanu”, 2011, vol. 4, p. 100
 12. Cuciuc Valeriu, Vişnevschi Sergiu. Anestezia epidurală. Relităţi şi perspective. Analele Științifice ale USMF „N. Testemițanu”, 2011, vol. 4, p. 163.
 13. Lîsîi, C., Sainsus, I., Nacu, V. Acţiunea câmpului electromagnetic pulsat de frecvenţă joasă asupra proliferării şi morfologiei celulelor stem mezinchemale. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale dedicată centenarului profesorului B.Z. Perlin. Chişinău, 20-22 septembrie, 2012, p.147-150.
 14. Suman S., Suman A., Ghidirim Gh., Topor B. Topographic areas of the pancreas cephal – Archives of the Balkan Medical Union, 2012, vol. 47, nr. 3, supl. 3, p. 54-55.
 15. Suman S. Duodenum – central component of biliopancreatic area. Literature review – Archives of the Balkan Medical Union, 2012, vol. 47, nr. 3, supl. 3, p. 56-59.
 16. Suman S. Small duodenal papilla. Literature review – Archives of the Balkan Medical Union, 2012, vol. 47, nr. 3, supl. 3, p. 60-63
 17. Suman S. Trapezul cefalopancreatic şi triunghiul coledocowirsungian – Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată сentenarului profesorului B.Z. Perlin, Probleme actuale ale morfologiei. Chișinău, 2012, p. 185–187.
 18. Suman S. Volumul duodenului la om – Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată сentenarului profesorului B.Z. Perlin. Probleme actuale ale morfologiei Chişinău, 2012, p. 187–190.
 19. Catereniuc I., Guzun G., Rotaru V., Chiroşca L., Turchin R., Catereniuc T. Rolul acupuncturii în medicina contemporană (Revista literaturii). În: Probleme actuale ale morfologiei. Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale ale  USMF „Nicolae Testemiţanu” dedicată centenarului profesorului B. Z. Perlin, Chişinău, 2012., p. 105 – 109.