Topographic anatomy and operative surgery

 
 

Research

  1. Argumentarea anatomo-chirurgicala a tehnicilor si a procedeelor operatorii raţionale în diagnosticul paraclinic şi în tratamentul chirurgical.
  2. Utilizarea grefelor celulare în restabilirea ţesuturilor şi organelor afectate.
  3. Elaborarea unor elemente nanostructurate cu potenţial de regenerare a ţesuturilor.
  4. Aspectele morfo-funcționale și semnificațiile clinice ale complexului coledoco-pancreaticoduodenal.

 

List of employees of the deartment who heldPhD thesisin the years 2008-2012

Nr./ord

Nume, prenume

Funcţia

Anul susţinerii

Codul specialităţii

Locul, insituţia unde a derulat susţinerea

1

Nacu Viorel

dr. hab. în medicină

prof. univ.

2010

14.00.27

14.00.22

USMF

„N. Testemițanu”

2

Suman Serghei

șef studii

dr., conf. univ.

2009

14.00.27

USMF

„N. Testemițanu”

3

Radu Turchin

dr., conferențiar

2010

14.00.02

USMF

„N. Testemițanu”

4

Guzun Gheorghe

dr., conferențiar

2010

14.00.02

USMF

„N. Testemițanu”

 

Leader of the doctoral thesis Name and Surnameof the Leader

Title of the  doctoral thesis

Name and Surnameof the doctoral

Nacu V. (conducător) Metode de stimulare a angiogenezei în ischemia cronică a membrului inferior Vișnevschi S
Nacu V. (conducător) țesuturile dentare moi – ca sursă de celule stem pentru medicina regenerativă Samson Stela
Nacu V. (conducător) Celulele stem multipotente în regenerarea leziunilor cronice ale ficatulu Slivca Oleg
Nacu V. (conducător) Evaluarea tratamentului pemfigusului

vulgar pe model experimental

Macagonova Olga

 

Aprobarea temei tezei de doctor habilitat în medicină a competitorului catedrei Chirurgie operatorie și Anatomie topografică dr., conf. Suman Serghei cu tema: „Morpho-functional aspects and clinical significance of the coledocopancreaticoduodenal complex”.